TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL THÁNG 07/2021

Công ty Hoàng Phúc xin cập nhật đến Quý Khách hàng tiến độ thi công xây dựng hiện tại của Dự án The Western Capital (gọi tắt là “Dự án“) đến ngày 31/07/2021 và thực hiện theo chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân Tp. HCM và Sở Xây Dựng về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19 như sau:

Khu I (Khu Nhà ở thương mại):

BLOCK B1:      

      Phần kết cấu: Hoàn thành 100%

      Phần hoàn thiện:

 • Xây, tô tường: Hoàn thành 100%
 • Thi công sơn nước ngoài nhà: Hoàn thành 90% từ tầng 2 đến tầng mái
 • Thi công sơn nước trong nhà: Hoàn thành 90% từ tầng 2 đến tầng mái
 • Thi công lắp đặt cửa nhựa : Hoàn thành 100% từ tầng 2 lên mái
 • Thi công ốp lát gạch bao gồm Phòng khách, hành lang, vệ sinh: Hoàn thành 90% từ tầng 2 lên mái
 • Thi công lắp đặt lancan: Đã thi công xong từ tầng 2 lên 22
 • Thi công ốp đá thang máy: Đang thi công đạt 50%
 • Thi công trần thạch cao trong nhà và hành lang: Hoàn thành 100% từ tầng 2 lên mái
 • Công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh, tủ bếp, tủ gỗ đang triễn khai

      Phần cơ điện:

 • Hoàn thành 100% công tác đi ống, đi dây, box chờ
 • Thang máy: Lắp đặt hoàn thành 100%
 • Công tác lắp đặt thiết bị điện đang triển khai.

BLOCK B2:

      Phần kết cấu: Hoàn thành 100%

      Phần hoàn thiện:

 • Xây, tô tường: Hoàn thành 100%
 • Thi công sơn nước ngoài nhà: Hoàn thành 90% từ tầng 2 đến tầng mái
 • Thi công sơn nước trong nhà: Hoàn thành 80% từ tầng 2 đến tầng mái
 • Thi công lắp đặt cửa nhựa : Hoàn thành 100% từ tầng 2 lên mái
 • Thi công ốp lát gạch bao gồm Phòng khách, hành lang, vệ sinh: Hoàn thành 90% từ tầng 2 lên mái
 • Thi công lắp đặt lancan: Đã thi công xong từ tầng 2 lên 16
 • Thi công ốp đá thang máy: Đang thi công đạt 90%
 • Thi công trần thạch cao trong nhà và hành lang: Hoàn thành 100% từ tầng 2 lên mái
 • Công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh, tủ bếp, tủ gỗ đang triễn khai

      Phần cơ điện:

 • Hoàn thành 100% công tác đi ống, đi dây, box chờ
 • Thang máy: Lắp đặt hoàn thành 100%
 • Công tác lắp đặt thiết bị điện đang triển khai.

BLOCK B3:

      Phần kết cấu: Hoàn thành 100%

      Phần hoàn thiện:

 • Xây, tô tường: Hoàn thành 100%
 • Thi công sơn nước ngoài nhà: Hoàn thành 100% từ tầng 2 đến tầng mái
 • Thi công sơn nước trong nhà: Hoàn thành 100% từ tầng 2đến tầng mái
 • Thi công lắp đặt cửa nhựa : Hoàn thành 100% từ tầng 2 lên mái
 • Thi công ốp lát gạch bao gồm Phòng khách, hành lang, vệ sinh: Hoàn thành 100% từ tầng 2 lên mái
 • Thi công lắp đặt lancan: Đã thi công xong từ tầng 2 lên 25
 • Thi công ốp đá thang máy: Đang thi công đạt 80%
 • Thi công trần thạch cao trong nhà và hành lang: Hoàn thành 100% từ tầng 2 lên mái
 • Công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh, tủ bếp, tủ gỗ đang triễn khai

      Phần cơ điện:

 • Hoàn thành 100% công tác đi ống, đi dây, box chờ
 • Thang máy: Lắp đặt hoàn thành 100%
 • Công tác lắp đặt thiết bị điện đang triển khai.

       Khu II (Khu Nhà ở xã hội):

BLOCK A1

      Phần kết cấu: Hoàn thành 100%

      Phần hoàn thiện:

 • Xây, tô tường: Hoàn thành 100%
 • Thi công sơn nước ngoài nhà: Hoàn thành 100% từ tầng 2 đến tầng mái
 • Thi công sơn nước trong nhà: Hoàn thành 30% từ tầng 2 đến tầng mái
 • Công tác chống thấm : Hoàn thành 90% từ tầng 2 lên mái

      Phần cơ điện:

 • Hoàn thành 100% công tác đi ống, đi dây, box chờ
 • Thang máy: Đang chuẩn bị công tác lắp đặt
 • Công tác lắp đặt thiết bị điện đang triển khai.

BLOCK A2:

     Phần kết cấu: Hoàn thành 100%

      Phần hoàn thiện:

 • Xây, tô tường: Hoàn thành 100%
 • Thi công sơn nước ngoài nhà: Hoàn thành 100% từ tầng 2 đến tầng mái
 • Thi công sơn nước trong nhà: Hoàn thành 20% từ tầng 2 đến tầng mái
 • Công tác chống thấm : Hoàn thành 90% từ tầng 2 lên tầng 6

      Phần cơ điện:

 • Hoàn thành 100% công tác đi ống, đi dây, box chờ
 • Thang máy: Đang chuẩn bị công tác lắp đặt
 • Công tác lắp đặt thiết bị điện đang triển khai.

Tin tức liên quan