Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG PHÚC

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Khách hàng đồng ý rằng Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc (“HoangPhucLand”) sẽ thu thập, sử dụng, lưu trữ và xử lý các thông tin của KH cung cấp cho HoangPhucLand theo quy định tại chính sách này. HoangPhucLand xác nhận rằng tất cả những thông tin do khách hàng và đối tác cung cấp trong quá trình giao dịch website đều phải được xử lý và bảo mật tối đa. Do đó, Chúng tôi sẽ tuân theo Chính sách bảo mật này để hoàn thành trách nhiệm của mình.

1. Mục đích thu thập thông tin:

HoangPhucLand không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

Khi Khách hàng liên hệ, đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà HoangPhucLand thu thập bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức vụ, số điện thoại, email

Ngoài các thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ:

+ Tên sản phẩm.

+ Số lượng.

+ Đặc điểm sản phẩm.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin thu thập được HoangPhucLand sử dụng cho các mục đích nội bộ như sau:

 • Hỗ trợ Khách hàng.
 • Liên lạc với KH để cung cấp, giới thiệu, đề xuất hoặc tư vấn cho KH những thông tin về sản phẩm dịch vụ của HoangPhucLand (nếu có);
 • HoangPhucLand có thể sẽ gởi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu Quý Khách hàng đăng ký nhận email thông báo.
 • Quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý mối quan hệ, giao dịch của KH với HoangPhucLand; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HoangPhucLand theo quy định tại (các) Hợp đồng đã ký kết với KH;
 • Ngoài ra, chúng tôi có thể sẽ sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản Khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Khách hàng (nếu có);
 • Chúng tôi cũng có thể sẽ sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh và nội bộ của HoangPhucLand, bao gồm việc đánh giá và quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của HoangPhucLand và của pháp luật; quy hoạch và phát triển hệ thống hoặc phát triển sản phẩm mới của Công ty, kiểm soát và điều hành, mục đích khác theo quy định của pháp luật.

HoangPhucLand cam kết không tiết lộ thông tin của KH, trừ các trường hợp sau:

 • Theo yêu cầu bằng văn bản của KH và/hoặc Người Giám hộ/Người đại diện theo pháp luật của KH, Người thừa kế của KH và/hoặc Bên thứ ba được KH đồng ý hoặc ủy quyền;
 • Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Chia sẻ thông tin trong nội bộ HoangPhucLand để thực hiện cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho KH.
 • Cung cấp thông tin khi HoangPhucLand cho rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn chặn, phát hiện giao dịch bất hợp pháp hoặc nghi ngờ là bất hợp pháp.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Đối với thông tin cá nhân, HoangPhucLand chỉ xóa đi dữ liệu này nếu Khách hàng có yêu cầu. Khách hàng có thể gởi yêu cầu xóa thông tin cá nhân bằng cách gởi email về hoangphucland.co@gmail.com.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin:

Ban điều hành, Ban quản trị web, Phòng nghiệp vụ của HoangPhucLand được phép tiếp cận với các thông tin được thu thập theo chính sách này.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

 • Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc (“HoangPhucLand”).
 • Địa chỉ: 213 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Q.3 TP.HCM.
 • Tổng đài chăm sóc Khách hàng : 028.62903015 hoặc Hotline : 0903.334116.
 • Email: hoangphucland.co@gmail.com
 • Website: hoangphucland.com.vn

6. Phương thức và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

HoangPhucLand không thu thập thông tin Khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân của Khách hàng được thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gởi về hộp mail của chúng tôi: hoangphucland.co@gmail.com hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gọi về Tổng đài chăm sóc Khách hàng 028.62903015 hoặc Hotline: 0903.334116.

Khách hàng có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu HoangPhucLand chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin khách hàng.

Khi phát hiên thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoăc vi phạm, khách hàng vui ̣ lòng gửi email khiếu nại đến: Bà Nguyễn Thị Hoài: hoangphucland.co@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới Tổng đài chăm sóc Khách hàng 028.62903015 hoặc Hotline: 0903.334116 để khiếu nại và cung cấp thông tin liên quan tới vụ viêc cho Ban quản ̣ trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Tại HoangPhucLand, việc bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng là rất quan trọng, Khách hàng được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được HoangPhucLand cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ người nào khác. HoangPhucLand cam kết chỉ sử dụng thông tin của Khách hàng vào các trường hợp sau :

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho Khách hàng.
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại (nếu có).
 • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

HoangPhucLand hiểu rằng quyền lợi của Khách hàng trong việc bảo mật thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi.