các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn
01 Trưởng phòng kiểm toán nội bộ TP.HCM 3 12/12/2016
02 Kỹ sư trắc địa TP.HCM 2 12/12/2016