Ngày đăng 22/08/2019
Tiến độ thi công Dự Án The Western Capital đến ngày 20/08/2019 như sau: Block B1 : Hoàn thành bê tông cốt thép đến sàn tầng 30, đang thi công xây tường đến tầng 19. Block B2 : Hoàn thành bê tông cốt thép đến sàn tầng 30, đang thi công xây tường đến tầng 20. Block B3 : đã cất nóc vào ngày 25/04/2019, đang thi công xây tường đến tầng 25.
Ngày đăng 21/08/2019
Công ty Hoàng Phúc dự kiến sẽ thay đổi toàn bộ thiết kế tường ngăn cách giữa phòng khách và phòng ngủ của căn hộ này bằng vách kính theo đúng hiện trạng thiết kế của căn hộ nói trên đang được trưng bày tại Nhà mẫu của Dự án hiện nay.
Ngày đăng 16/05/2019
Sáng ngày 25/04/2019, Công ty TNHH Quản lý Bất Động Sản Hoàng Phúc và Công ty CP Xây Dựng Hạ Tầng Nam Thành đã tổ chức Lễ cất nóc Block B3 của Dự án The Western Capital, đánh dấu hoàn thành việc thi công phần thô và đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện Block B3 của Dự Án.