Ngày đăng 30/06/2020
Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc xin cập nhật đến Quý Khách hàng Tiến độ thi công Dự Án The Western Capital đến ngày 13/05/2020
Ngày đăng 09/03/2020
Trước phản ánh của khách hàng, đối tác về việc một số tổ chức, cá nhân (không được sự ủy quyền của chủ đầu tư) đăng thông tin, tư vấn và chào bán nhà ở xã hội Block A2 và Block A3 của Dự án The Western Capital, 116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP.HCM, Công ty TNHH Quản lý bất động sản Hoàng Phúc, đã có thông cáo báo chí để thông tin rộng rãi đến toàn bộ quý Khách hàng.
Ngày đăng 11/03/2020
Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc xin thông tin đến toàn thể quý Khách hàng về việc thay đổi đơn vị Tư vấn Giám sát tại Dự án The Western Capital
Ngày đăng 07/03/2020
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG PHÚC Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Q. 6, HCM