Ngày đăng 03/11/2020
Công ty Hoàng Phúc xin được thông cáo khẩn, rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân được biết về việc Công ty chúng tôi chưa triển khai mở bán/ nhận đặt cọc giữ chỗ các căn hộ Nhà ở xã hội