Ngày đăng 19/12/2016
Giá nhà cao, xa trung tâm, chất lượng sống không được đảm bảo, lo ngại tiến độ dự án… khiến hầu hết người trẻ sinh sống và làm việc tại TP.HCM đều chưa sở hữu nhà riêng.