XÁC NHẬN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẶNG PHÍ QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI PHP

Công ty Hoàng Phúc xin thông báo đến đến Quý khách hàng tham gia chương trình tặng Phí quản lý từ chương trình bán hàng số 02/2016/PHP-TB ban hành ngày 06/12/2016 và số 50/2017/PHP-TB ban hành ngày 18/05/2017 được thực hiện từ đơn vị Phân phối và Tiếp thị sản phẩm - Công ty CP Địa Ốc PHP  (“Công ty PHP”), chi tiết như sau: 

Tin tức liên quan