Update tiến độ DA The Western Capital T3/2019

Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc -  Chủ đầu tư Dự Án The Western Capital

Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Q. 6, HCM

Chúng tôi trân thọng thông báo tiến độ Dự án đến ngày 01/03/2019

BLOCK B1

BLOCK B2

BLOCK B3

 

 

 

 

Hiện tại, tính đến thời điểm 01/03/2019, Dự án đã hoàn thành những phần sau:

- Block B1: đã hoàn thành xong sàn Tầng 19

- Block B2: đã xong phân đoạn 1, đổ hoàn tất sàn tầng 20

- Block B3: đổ hoàn tất sàn Tầng 22

Ban Quản lý Dự án Công ty TNHH Quản lý BĐS Hoàng Phúc

Trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng

Tin tức liên quan