TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL THÁNG 9/2019

Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc
Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Q. 6, HCM
 
Xin cập nhật đến Quý Khách hàng Tiến độ thi công Dự Án The Western Capital đến ngày 20/09/2019 như sau: 

I/ KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI: 
+ Phần thân khối B1: hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng 30
                                    thi công xây tường đến tầng 21
                                    thi công tô tường và sơn nước đến tầng 8

+ Phần thân khối B2: hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng 30
                                 thi công xây tường đến tầng 20
                                 thi công tô tường và sơn nước đến tầng 10

+ Phần thân khối B3: hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái
                                 thi công xây tường đến tầng 25
                                 thi công tô tường và sơn nước đến tầng 15

II/ KHU NHÀ Ở XÃ HỘI:

+ Phần thân Khối A1: đã hoàn thành 100 % kết cấu sàn tầng thượng

+ Phần thân Khối A2: đã hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng thượng

Xin cập nhật đến Quý Khách hàng một số hình ảnh thi công dự án như sau: 

Tổng thể Dự án The Western Capital

Tiến độ B1-B2-B3

Tiến độ B1 

Tiến độ thi công bên trong

Thi công xây tường

Thi công lát gạch

Thi công lát gạch

Tin tức liên quan