TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL THÁNG 8&9/2021

Công ty Hoàng Phúc xin cập nhật đến Quý Khách hàng tiến độ thi công xây dựng hiện tại của Dự án The Western Capital (gọi tắt là “Dự án“) đến ngày 30/09/2021 như sau:

 • Khu I (Khu Nhà ở thương mại):

Phần thân khối B1:      

 • Hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái
 • Hoàn thành 100% công tác trần thạch cao căn hộ và hành lang
 • Hoàn thành 100% công tác sơn nước trong căn hộ và hành lang
 • Hoàn thành 95% công tác sơn nước ngoài nhà
 • Hoàn thành 100% công tác ốp lát phòng khách, phòng vệ sinh căn hộ
 • Hoàn thành 100% công tác lắp đặt cửa sổ, cửa đi logia căn hộ
 • Hoàn thành 90% công tác lắp đặt lan can kính, lam căn hộ
 • Đang triển khai đại trà công tác lắp đặt cửa chính gỗ chống cháy, cửa phòng ngủ và phòng vệ sinh căn hộ
 • Đang triển khai công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh
 • Đang triển khai công tác lắp đặt vách kính căn C
 • Đang triển khai sản xuất tủ bếp căn hộ
 • Đang triển khai công tác lắp đặt thiết bị đèn hành lang và căn hộ
 • Thang máy hoàn thành 100%.

Phần thân khối B2:

 • Hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái
 • Hoàn thành 100% công tác trần thạch cao căn hộ và hành lang
 • Hoàn thành 100% công tác sơn nước trong căn hộ và hành lang
 • Hoàn thành 95% công tác sơn nước ngoài nhà
 • Hoàn thành 100% công tác ốp lát phòng khách, phòng vệ sinh căn hộ
 • Hoàn thành 100% công tác lắp đặt cửa sổ, cửa đi logia căn hộ
 • Hoàn thành 90% công tác lắp đặt lan can kính, lam căn hộ
 • Đang triển khai đại trà công tác lắp đặt cửa chính gỗ chống cháy, cửa phòng ngủ và phòng vệ sinh căn hộ
 • Đang triển khai công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh
 • Đang triển khai công tác lắp đặt vách kính căn C
 • Đang triển khai sản xuất tủ bếp căn hộ
 • Đang triển khai công tác lắp đặt thiết bị đèn hành lang và căn hộ
 • Thang máy hoàn thành 100%.

Phần thân khối B3:

 • Hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái
 • Hoàn thành 100% công tác trần thạch cao căn hộ và hành lang
 • Hoàn thành 100% công tác sơn nước trong căn hộ và hành lang
 • Hoàn thành 100% công tác sơn nước ngoài nhà
 • Hoàn thành 100% công tác ốp lát phòng khách, phòng vệ sinh căn hộ
 • Hoàn thành 100% công tác lắp đặt cửa sổ, cửa đi logia căn hộ
 • Hoàn thành 100% công tác lắp đặt lan can kính, lam căn hộ
 • Đang triển khai đại trà công tác lắp đặt cửa chính gỗ chống cháy, cửa phòng ngủ và phòng vệ sinh căn hộ
 • Đang triển khai công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh
 • Đang triển khai công tác lắp đặt vách kính căn C
 • Đang triển khai sản xuất tủ bếp căn hộ
 • Đang triển khai công tác lắp đặt thiết bị đèn hành lang và căn hộ
 • Thang máy hoàn thành 100%.

- Khu II (Khu Nhà ở xã hội):

Phần thân khối A1:      

 • Hoàn thành kết cấu đến sàn sân thượng.
 • Hoàn thành 95% tô tường trong căn hộ đến mái.
 • Hoàn thành 95% tô tường ngoài nhà.
 • Sơn nước ngoài nhà 95%
 • Hoàn thành công tác chống thấm đạt 70%
 • Thi công hệ thống MEP:
  • ĐHKK : Tầng 3 đến tầng 12
  • Cấp nước: Tầng 3 đến tầng 12
  • Thoát nước: Tầng 3 -Tầng 12
  • PCCC: Tầng 1 đến 12

Phần thân khối A2:

 • Hoàn thành kết cấu đến sàn sân thượng.
 • Hoàn thành 95% tô tường trong căn hộ đến mái.
 • Hoàn thành 95% tô tường ngoài nhà.
 • Sơn nước ngoài nhà 95%
 • Hoàn thành công tác chống thấm đạt 50%
 • Thi công hệ thống MEP:
  • ĐHKK : Tầng 3 đến tầng 12
  • Cấp nước: Tầng 3 đến tầng 12
  • Thoát nước: Tầng 3 -Tầng 12
  • PCCC: Tầng 1 đến 12

 

Tin tức liên quan