TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL THÁNG 11/2019

Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc

Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Q. 6, HCM
 
Xin cập nhật đến Quý Khách hàng Tiến độ thi công Dự Án The Western Capital đến ngày 22/11/2019 như sau: 

I/ KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI: 
+ Phần thân khối B1: hoàn thành thi công kết cấu sàn tầng thượng
                                    thi công xây tường đến tầng 23
                                    thi công tô tường và sơn nước đến tầng 17
                                    thi công hệ thống MEP đến tầng 15

+ Phần thân khối B2: thi công kết cấu sàn tầng 35
                                 thi công xây tường đến tầng 23
                                 thi công tô tường và sơn nước đến tầng 12
                                 thi công hệ thống MEP đến tầng 15

+ Phần thân khối B3: hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái
                                 thi công xây tường đến tầng thượng
                                 thi công tô tường và sơn nước đến tầng 15
                                 thi công ốp lát gạch và chống thấm, thạch cao đến tầng 6
                                 thi công hệ thống MEP đến tầng 20

II/ KHU NHÀ Ở XÃ HỘI:

+ Phần thân Khối A1:
                              đã hoàn thành 100 % kết cấu sàn tầng thượng
                              thi công xây tường: đến tầng 4

+ Phần thân Khối A2: đã hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng thượng

Xin cập nhật đến Quý Khách hàng một số hình ảnh thi công dự án như sau:

Cập nhật tiến độ thi công

Cập nhật tiến độ thi công

Cập nhật tiến độ thi công

Thi công xây tường

Thi công xây tường

Thi công xây tường

Thi công trần

Thi công lắp cửa

Hoàn thành sơn nước, MEP

Hoàn thành trần và MEP

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới Quý Khách hàng vào tháng tới khi cất nóc toàn bộ công trình.

Tin tức liên quan