TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL THÁNG 10/2020

Công ty Hoàng Phúc xin cập nhật đến Quý Khách hàng tiến độ thi công xây dựng hiện tại của Dự án The Western Capital (gọi tắt là “Dự án“) đến ngày 28/10/2020 như sau:

 • Khu I (Khu Nhà ở thương mại):

Phần thân khối B1:      

 • Hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái
 • Thi công xây tường đến tầng mái
 • Thi công tô tường trong và ngoài nhà đến tầng mái
 • Thi công sơn nước ngoài nhà đến tầng mái
 • Thi công sơn nước trong nhà đến tầng 34
 • Thi công cửa sổ, cửa nhựa lõi thép đến tầng 16
 • Thi công chống thấm sàn âm căn hộ đến tầng 13, sàn thượng, sàn mái
 • Thi công trần thạch cao đến tầng 17
 • Thi công hệ thống MEP đến tầng mái
 • Thi công lắp đặt thang máy đạt khối lượng 100%.

Phần thân khối B2:

 • Hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái
 • Thi công xây tường đến tầng mái
 • Thi công tô tường trong và ngoài nhà đến tầng mái
 • Thi công sơn nước ngoài nhà đến tầng mái
 • Thi công sơn nước trong nhà đến tầng 21
 • Thi công cửa sổ, cửa nhựa lõi thép đến tầng 16
 • Thi công chống thấm sàn âm căn hộ đến tầng 12, sân thượng, tầng mái
 • Thi công lắp đặt trần thạch cao đến tầng 19
 • Thi công hệ thống MEP đến tầng mái
 • Thi công lắp đặt thang máy đạt khối lượng 100%.

Phần thân khối B3:

 • Hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái
 • Thi công xây tường đến tầng mái
 • Thi công tô tường trong và ngoài nhà đến tầng mái
 • Thi công sơn nước trong và ngoài nhà đến tầng mái
 • Thi công ốp lát gạch đến tầng 13
 • Thi công chống thấm đến tầng mái
 • Thi công lắp đặt trần thạch cao đến tầng mái
 • Thi công lắp cửa sổ, cửa nhựa lõi thép đến tầng 25
 • Thi công hệ thống MEP đến tầng mái
 • Thi công lắp đặt thang máy đạt 100% khối lượng

- Khu II (Khu Nhà ở xã hội):

Phần thân khối A1:      

 • Hoàn thành kết cấu đến sàn sân thượng
 • Hoàn thành xây tường từ tầng 3 đến tầng 12.
 • Hoàn thành tô tường và sơn nước ngoài nhà từ tầng 3 đến tầng 12.
 • Hoàn thành tô tường trong nhà từ tầng 4 đến tầng 6
 • Thi công hệ thống MEP:
  • ĐHKK : Tầng 4 đến tầng 5
  • Cấp nước: Tầng 4 đến tầng 7
  • Thoát nước: Tầng 5
  • PCCC: Tầng 4 đến 12

Phần thân khối A2:

 • Hoàn thành kết cấu đến sàn sân thượng.
 • Hoàn thành xây tường từ tầng 3 đến tầng 10.
 • Thi công hệ thống MEP: triển khai công tác định vị

Tin tức liên quan