TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL THÁNG 10/2019

Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc
Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Q. 6, HCM
 
Xin cập nhật đến Quý Khách hàng Tiến độ thi công Dự Án The Western Capital đến ngày 20/10/2019 như sau: 

I/ KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI: 
+ Phần thân khối B1: thi công kết cấu sàn tầng 33
                                    thi công xây tường đến tầng 22
                                    thi công tô tường và sơn nước đến tầng 8
                                    thi công ống của hệ điện và điện nhẹ, PCCC, cấp thoát nước đạt 95%.
                                   thi công hệ thống điện, PCCC, cấp thoát nước, điều hòa không khí và thông gió đạt 20%.

+ Phần thân khối B2: thi công kết cấu sàn tầng 33
                                 thi công xây tường đến tầng 21
                                 thi công tô tường và sơn nước đến tầng 10
                                thi công ống của hệ điện và điện nhẹ, PCCC, cấp thoát nước đạt 95%.
                                thi công hệ thống điện, PCCC, cấp thoát nước, điều hòa không khí và thông gió đạt 20%.

+ Phần thân khối B3: hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái
                                 thi công xây tường đến tầng 25
                                 thi công tô tường và sơn nước đến tầng 15
                                 thi công lát gạch và chống thấm đến tầng 3
                                thi công hạng mục cơ điện ngầm đạt 90% khối lượng
                                thi công ống của hệ điện và điện nhẹ, PCCC,  cấp thoát nước đạt 100%.
                                 thi công hệ thống điện, PCCC, cấp thoát nước, điều hòa không khí và thông gió đạt 40%.

II/ KHU NHÀ Ở XÃ HỘI:

+ Phần thân Khối A1: đã hoàn thành 100 % kết cấu sàn tầng thượng

+ Phần thân Khối A2: đã hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng thượng

Xin cập nhật đến Quý Khách hàng một số hình ảnh thi công dự án như sau: 

 

Thi công lắp đặt cửa 

Thi công lắp đặt cửa 

Thi công sơn tường - trần 

Thi công xây tường

Thi công ốp gạch - đến Tầng 3 - B3

Công nhân thi công trên tầng 33

Công nhân thi công trên tầng 33

Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc xin được cập nhật thông tin đến Quý Khách hàng như trên. 

 

Tin tức liên quan