TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL THÁNG 09/2020

I/ KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI: 

Phần thân khối B1: hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái

                        thi công xây tường đến tầng mái

                        thi công tô tường đến tầng mái

                        thi công sơn nước đến tầng mái

                        thi công cửa nhựa lõi thép đến tầng 16

                        thi công chống thấm sàn âm căn hộ đến tầng 10, sàn thượng, sàn mái

                        thi công trần thạch cao đến tầng 12

                        thi công hệ thống MEP âm tường đến tầng 34

                        thi công lắp đặt thang máy đạt khối lượng 80%

Phần thân khối B2: hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái

                        thi công xây tường đến tầng mái

                        thi công tô tường đến tầng 34

                        thi công tô tường và sơn nước đến tầng 32

                        thi công cửa sổ, cửa nhựa lõi thép đến tầng 10

                        thi công lắp đặt trần thạch cao đến tầng 11

                        thi công chống thấm đến sàn tầng 8, sân thượng, tầng mái

                        thi công hệ thống MEP đến tầng mái

                        thi công lắp đặt thang máy đạt khối lượng 98%

Phần thân khối B3: hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái

                        thi công xây tường đến tầng mái

                        thi công tô tường và sơn nước đến tầng mái,

                        thi công lát gạch đến tầng 11,

                        thi công chống thấm đến tầng mái

                        thi công lắp đặt trần thạch cao đến tầng mái

                        thi công lắp đặt cửa sổ, cửa nhựa lõi thép đến tầng 25

           thi công hệ thống MEP đến tầng mái

           thi công lắp đặt thang máy đạt 100% khối lượng.

Tin tức liên quan