TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL THÁNG 06/2020

Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc xin cập nhật đến Quý Khách hàng Tiến độ thi công Dự Án The Western Capital đến ngày 20/06/2020 như sau: 

I/ KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI: 

Phần thân khối B1: hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái

                        thi công xây tường đến tầng mái

                        thi công tô tường đến tầng mái

                        thi công sơn nước ngoài nhà đến tầng 26

                        thi công cửa nhựa lõi thép đến tầng 10

                        thi công chống thấm sàn âm căn hộ đến tầng 9, sàn thượng, sàn mái

                        thi công trần thạch cao đến tầng 7

                        thi công hệ thống MEP âm tường đến tầng 34

                        thi công lắp đặt thang máy đạt khối lượng 80%

Phần thân khối B2: hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái

                        thi công xây tường đến tầng mái

                        thi công tô tường và sơn nước đến tầng 30

                        thi công cửa sổ, cửa nhựa lõi thép đến tầng 9

                        thi công lắp đặt trần thạch cao đến tầng 9

                        thi công chống thấm đến sàn tầng 6, sân thượng, tầng mái

                        thi công hệ thống MEP đến tầng mái

                        thi công lắp đặt thang máy đạt khối lượng 90%

Phần thân khối B3: hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái

                        thi công xây tường đến tầng mái

                        thi công tô tường và sơn nước đến tầng mái,

                        thi công lát gạch đến tầng 12,

                        thi công chống thấm đến tầng mái

                        thi công lắp đặt cửa chính, tủ bếp, tủ gỗ, vách kính đến tầng 3

                        thi công lắp đặt cửa sổ, cửa nhựa lõi thép đến tầng 25

           thi công hệ thống MEP đến tầng mái

           thi công lắp đặt thang máy đạt 90% khối lượng.

Xin cập nhật đến Quý Khách hàng một số hình ảnh thi công dự án như sau:

Tiến độ thi công dự án The Western Capital - Tháng 6/2020

Tiến độ thi công dự án The Western Capital - Tháng 6/2020

Tiến độ thi công dự án The Western Capital - Tháng 6/2020

Tiến độ thi công dự án The Western Capital - Tháng 6/2020

 

Tiến độ thi công dự án The Western Capital - Tháng 6/2020

Tiến độ thi công dự án The Western Capital - Tháng 6/2020

Tiến độ thi công dự án The Western Capital - Tháng 6/2020

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tiến độ tới Quý Khách hàng vào tháng tới.

 

Tin tức liên quan