TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL THÁNG 05/2020

Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc xin cập nhật đến Quý Khách hàng Tiến độ thi công Dự Án The Western Capital đến ngày 13/05/2020 như sau: 

I/ KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI: 

Phần thân khối B1: hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái

                        thi công xây tường đến tầng mái

                        thi công tô tường và sơn nước ngoài nhà đến tầng 26

                        thi công cửa nhựa lõi thép đến tầng 7

                        thi công chống thấm sàn âm căn hộ đến tầng 5, sàn thượng, sàn mái

                        thi công trần thạch cao đến tầng 7

                        thi công hệ thống MEP âm tường đến tầng 32

                        thi công lắp đặt thang máy đạt khối lượng 60%

Phần thân khối B2: hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái

                        thi công xây tường đến tầng mái

                        thi công tô tường và sơn nước đến tầng 29

                        thi công cửa nhựa lõi thép đến tầng 6

                        thi công chống thấm sàn âm căn hộ đến tầng 5

                        thi công trần thạch cao đến tầng 6

                        thi công hệ thống MEP đến tầng 32

                        thi công lắp đặt thang máy đạt khối lượng 50%

Phần thân khối B3: hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái

                        thi công xây tường đến tầng mái

                        thi công tô tường và sơn nước đến tầng mái,

                        thi công lát gạch đến tầng 11, chống thấm đến tầng mái

                        thi công lắp đặt cửa chính, tủ bếp, tủ gỗ, vách kính đến tầng 3

                        thi công lắp đặt cửa sổ, cửa nhựa lõi thép đến tầng 24

           thi công hệ thống MEP đến tầng mái

           thi công lắp đặt thang máy đạt 90% khối lượng.

Xin cập nhật đến Quý Khách hàng một số hình ảnh thi công dự án như sau:

Tiến độ thi công dự án The Western Capital - Tháng 5/2020

Tiến độ thi công dự án The Western Capital - Tháng 5/2020

Tiến độ thi công dự án The Western Capital - Tháng 5/2020

Tiến độ thi công dự án The Western Capital - Tháng 5/2020

Tiến độ thi công dự án The Western Capital - Tháng 5/2020

Tiến độ thi công dự án The Western Capital - Tháng 5/2020

Tiến độ thi công dự án The Western Capital - Tháng 5/2020

Tiến độ thi công dự án The Western Capital - Tháng 5/2020

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới Quý Khách hàng vào tháng tới.

Tin tức liên quan