TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL THÁNG 04/2022

I.          Tiến độ thi công xây dựng:

-           Khu I (Khu Nhà ở Thương Mại):

•           Khối B1.        

-           Hoàn thành 100% các công tác sơn nước, thạch cao, ốp lát.

-           Hoàn thành 100% công tác lắp đặt cửa vệ sinh, cửa phòng ngủ, cửa chính căn hộ.

-           Đang triển khai lắp đặt thiết bị vệ sinh, vách kính phòng tắm đứng.

-           Đang triển khai lắp đặt tủ bếp căn hộ

-           Đang triển khai lắp đặt sàn gỗ.

-           Hoàn thành 90% công tác lắp đặt vách kính căn C.

-           Hoàn thành 100% công tác lắp đặt cửa sắt chống cháy phòng kỹ thuật, lối thoát hiểm, hầm.

-           Hoàn thành 95% công tác MEP trong căn hộ, hành lang.

•           Khối B2.

-           Hoàn thành 100% các công tác sơn nước, thạch cao, ốp lát.

-           Hoàn thành 100% công tác lắp đặt cửa chính căn hộ. Cửa phòng ngủ và cửa vệ sinh đạt 60%.

-           Hoàn thành 95% công tác lắp đặt vách kính căn C.

-           Hoàn thành 60% công tác tủ bếp

-           Đang triển khai lắp đặt sàn gỗ.

-           Đang triển khai lắp đặt thiết bị vệ sinh, vách kính phòng tắm đứng

-           Hoàn thành 100% công tác lắp đặt cửa sắt chống cháy phòng kỹ thuật, lối thoát hiểm, hầm.

-           Hoàn thành 95% công tác MEP trong căn hộ, hành lang.

•           Khối B3.

-           Hoàn thành 100% các công tác sơn nước, thạch cao, ốp lát.

-           Hoàn thành 100% công tác lắp đặt cửa chính căn hộ, cửa phòng ngủ và cửa vệ sinh.

-           Hoàn thành 100% công tác lắp đặt vách kính căn C.

-           Hoàn thành 100% công tác lắp đặt tủ bếp căn hộ

-           Hoàn thành 60% công tác lắp đặt sàn gỗ.

-           Hoàn thành 100% công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh,  30% vách kính phòng tắm đứng.

-           Hoàn thành 100% công tác lắp đặt cửa sắt chống cháy phòng kỹ thuật, lối thoát hiểm, hầm.

-           Hoàn thành 100% công tác MEP trong căn hộ, hành lang.

-          Khu II (Khu Nhà ở Xã Hội):

              Khối A1:      

-           Hoàn thành kết cấu đến sàn sân thượng

-           Hoàn thành 100% công tác xây, tô tường.

-           Hoàn thành 100% sơn nước ngoài nhà đến tầng thượng

-           Hoàn thành 95% công tác ốp lát căn hộ.

-           Hoàn thành 50% công tác trần thạch cao.

-           Hoàn thành 100% công tác lắp đặt lan can, lam sắt lô gia căn hộ.

-           Hoàn thành 100% công tác lắp đặt thang máy.

-           Thi công hệ thống MEP:

o          ĐHKK : Tầng 3 đến tầng 12

o          Cấp nước: Tầng 3 đến tầng 12

o          Thoát nước: Tầng 3 đến tầng 12

o          PCCC: Tầng 3 đến tầng 12

               Khối A2:

-           Hoàn thành kết cấu đến sàn sân thượng

-           Hoàn thành 100% công tác xây, tô tường.

-           Hoàn thành 50% công tác sơn nước trong căn hộ.

-           Hoàn thành 50% công tác trần thạch cao.

-           Hoàn thành 60% công tác ốp lát căn hộ.

-           Hoàn thành 100% sơn nước ngoài nhà đến tầng thượng

-           Hoàn thành 100% công tác lắp đặt thang máy chữa cháy

-           Thi công hệ thống MEP:

-        ĐHKK : Tầng 3 đến tầng 12

-        Cấp nước: Tầng 3 đến tầng 12

-        Thoát nước: Tầng 3 đến tầng 12

-        PCCC: Tầng 3 đến tầng 12

 

II.               KẾ HOẠCH - LỘ TRÌNH THI CÔNG HOÀN THÀNH BÀN GIAO DỰ ÁN

·        Khu I (Khu Nhà ở Thương Mại):

-         Công tác lắp đặt cửa đi chính căn hộ, cửa thép hoàn thành vào 15/04/2022

-         Công tác Mep, PCCC hoàn thành vào ngày 30/04/2022.

-         Nghiệm thu PCCC vào ngày 15/06/2022

-         Công tác lắp đặt cửa phòng ngủ, cửa wc, cửa sổ, vách kính hoàn thành 30/04/2022

-         Công tác lắp đặt nội thất (Tủ bếp, TBVS, sàn gỗ) hoàn thành vào 31/05/2022

-         Công tác khác hoàn thành vào ngày 15/06/2022

-         Nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng vào ngày 30/06/2022

·         Khu II (Khu Nhà ở Xã Hội):

-         Công tác trần thạch cao hoàn thành vào 15/05/2022

-         Công tác sơn nước hoàn thành vào 31/05/2022

-         Công tác lắp đặt cửa đi chính căn hộ, cửa thép hoàn thành vào 15/05/2022

-         Công tác MEP, PCCC hoàn thành vào ngày 31/05/2022.

-         Nghiệm thu PCCC vào ngày 15/06/2022.

-         Công tác ốp lát hoàn thành vào ngày 30/06/2022

-         Công tác lắp đặt cửa phòng ngủ, cửa wc, cửa sổ, vách kính hoàn thành 30/07/2022

-         Công tác lắp đặt nội thất (Tủ bếp, TBVS) hoàn thành vào 15/8/2022.

-         Công tác khác hoàn thành vào ngày 30/08/2022.

Nghiệm thu, quyết toán đưa công trình vào sử dụng vào ngày 30/09/2022

 

 

Tin tức liên quan