TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL THÁNG 04/2021

Công ty Hoàng Phúc xin cập nhật đến Quý Khách hàng tiến độ thi công xây dựng hiện tại của Dự án The Western Capital (gọi tắt là “Dự án“) đến ngày 30/04/2021 như sau:

 • Khu I (Khu Nhà ở thương mại):

Phần thân khối B1:      

 • Hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái
 • Thi công xây tường đến tầng mái
 • Thi công tô tường trong và ngoài nhà đến tầng mái
 • Thi công sơn nước ngoài nhà đến tầng mái
 • Thi công sơn nước trong nhà đến tầng mái
 • Thi công cửa sổ, cửa nhựa lõi thép đến tầng 32
 • Thi công chống thấm sàn âm căn hộ đến tầng 34, sàn thượng, sàn mái
 • Thi công ốp lát wc, lô gia đến tầng 26
 • Thi công trần thạch cao (Tấm thạch cao đến tầng 28, xương đến tầng mái)
 • Thi công hệ thống MEP đến tầng mái
 • Thi công lắp đặt thang máy đạt khối lượng 100%.

Phần thân khối B2:

 • Hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái
 • Thi công xây tường đến tầng mái
 • Thi công tô tường trong và ngoài nhà đến tầng mái
 • Thi công sơn nước ngoài nhà đến tầng mái
 • Thi công sơn nước trong nhà đến tầng 36
 • Thi công cửa sổ, cửa nhựa lõi thép đến tầng 20
 • Thi công chống thấm sàn âm căn hộ đến tầng 36, sân thượng, tầng mái
 • Thi công lắp đặt trần thạch cao (khung xương đến tầng 36, tấm đến tầng 26)
 • Thi công ốp lát wc, lô gia đến tầng 26
 • Thi công hệ thống MEP đến tầng mái
 • Thi công lắp đặt thang máy đạt khối lượng 100%.

Phần thân khối B3:

 • Hoàn thành 100% kết cấu sàn tầng mái
 • Thi công xây tường đến tầng mái
 • Thi công tô tường trong và ngoài nhà đến tầng mái
 • Thi công sơn nước trong và ngoài nhà đến tầng mái
 • Thi công ốp lát gạch WC, lô gia đến tầng mái
 • Thi công chống thấm đến tầng mái
 • Thi công lắp đặt trần thạch cao đến tầng mái
 • Thi công lắp cửa sổ, cửa nhựa lõi thép đến tầng mái
 • Thi công hệ thống MEP đến tầng mái
 • Thi công lắp đặt thang máy đạt 100% khối lượng

- Khu II (Khu Nhà ở xã hội):

Phần thân khối A1:      

 • Hoàn thành kết cấu đến sàn sân thượng
 • Hoàn thành xây tường đến tầng mái.
 • Hoàn thành tô tường và sơn nước ngoài nhà từ tầng 3 đến tầng sân thượng.
 • Hoàn thành tô tường trong nhà đến tầng mái
 • Thi công hệ thống MEP:
  • ĐHKK : Tầng 4 đến tầng 9
  • Cấp nước: Tầng 4 đến tầng 12
  • Thoát nước: Tầng 8
  • PCCC: Tầng 4 đến 12

Phần thân khối A2:

 • Hoàn thành kết cấu đến sàn sân thượng
 • Hoàn thành xây tường từ tầng 3 đến tầng mái
 • Thi công hệ thống MEP:
  • ĐHKK : thi công ống nước đến tầng 7
  • Điện nhẹ: đến tầng 10

Tin tức liên quan