TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL THÁNG 03/2022

Công ty Hoàng Phúc xin cập nhật đến Quý Khách hàng tiến độ thi công xây dựng hiện tại của Dự án The Western Capital (gọi tắt là “Dự án“) đến ngày 10/04/2022 như sau:

-       Khu I (Khu Nhà ở Thương Mại):

Khối B1.         

-         Hoàn thành 100% các công tác sơn nước, thạch cao, ốp lát.

-         Hoàn thành 95% công tác lắp đặt cửa vệ sinh, cửa phòng ngủ, cửa chính căn hộ.

-        Đang triển khai lắp đặt thiết bị vệ sinh, vách kính phòng tắm đứng.

-         Đang triển khai lắp đặt tủ bếp căn hộ

-         Đang triển khai lắp đặt sàn gỗ.

-        Hoàn thành 70% công tác lắp đặt vách kính căn C.

-        Đang triển khai lắp đặt tủ bếp căn hộ

-         Đang triển khai lắp đặt sàn gỗ.

-        Đang triển khai lắp đặt thiết bị vệ sinh, vách kính phòng tắm đứng

-         Hoàn thành 90% công tác lắp đặt cửa sắt chống cháy phòng kỹ thuật, lối thoát hiểm, hầm.

-         Hoàn thành 95% công tác MEP trong căn hộ, hành lang.

       Khối B2.

-         Hoàn thành 100% các công tác sơn nước, thạch cao, ốp lát.

-         Hoàn thành 100% công tác lắp đặt cửa chính căn hộ. Cửa phòng ngủ và cửa vệ sinh đạt 60%.

-        Hoàn thành 90% công tác lắp đặt vách kính căn C.

-         Đang triển khai lắp đặt tủ bếp căn hộ

-         Đang triển khai lắp đặt sàn gỗ.

-        Đang triển khai lắp đặt thiết bị vệ sinh, vách kính phòng tắm đứng

-         Hoàn thành 90% công tác lắp đặt cửa sắt chống cháy phòng kỹ thuật, lối thoát hiểm, hầm.

-         Hoàn thành 95% công tác MEP trong căn hộ, hành lang.

      Khối B3.

-         Hoàn thành 100% các công tác sơn nước, thạch cao, ốp lát.

-         Hoàn thành 100% công tác lắp đặt cửa chính căn hộ, cửa phòng ngủ và cửa vệ sinh.

-       Hoàn thành 100% công tác lắp đặt vách kính căn C.

-         Hoàn thành 90% công tác lắp đặt tủ bếp căn hộ

-         Hoàn thành 30% công tác lắp đặt sàn gỗ.

-      Hoàn thành 100% công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh,  30% vách kính phòng tắm đứng.

-         Hoàn thành 100% công tác lắp đặt cửa sắt chống cháy phòng kỹ thuật, lối thoát hiểm, hầm.

-         Hoàn thành 100% công tác MEP trong căn hộ, hành lang.

-  Khu II (Khu Nhà ở Xã Hội):

   Khối A1:   

-         Hoàn thành kết cấu đến sàn sân thượng

-         Hoàn thành 100% công tác xây, tô tường.

-         Hoàn thành 100% sơn nước ngoài nhà đến tầng thượng

-        Hoàn thành 90% công tác lắp đặt lan can, lam sắt lô gia căn hộ.

-        Hoàn thành 100% công tác lắp đặt thang máy chữa cháy.

   Thi công hệ thống MEP:

-        ĐHKK : Tầng 3 đến tầng 12

-        Cấp nước: Tầng 3 đến tầng 12

-        Thoát nước: Tầng 3 đến tầng 12

-        PCCC: Tầng 3 đến tầng 12

   Khối A2:

-         Hoàn thành kết cấu đến sàn sân thượng

-         Hoàn thành 100% công tác xây, tô tường.

-         Hoàn thành 100% sơn nước ngoài nhà đến tầng thượng

-        Hoàn thành 100% công tác lắp đặt thang máy chữa cháy

   Thi công hệ thống MEP:

-        ĐHKK : Tầng 3 đến tầng 12

-        Cấp nước: Tầng 3 đến tầng 12

-        Thoát nước: Tầng 3 đến tầng 12

-        PCCC: Tầng 3 đến tầng 12

 

II.               KẾ HOẠCH - LỘ TRÌNH THI CÔNG HOÀN THÀNH BÀN GIAO DỰ ÁN

·        Khu I (Khu Nhà ở Thương Mại):

-         Công tác lắp đặt cửa đi chính căn hộ, cửa thép hoàn thành vào 15/04/2022

-         Công tác Mep, PCCC hoàn thành vào ngày 30/04/2022.

-         Nghiệm thu PCCC vào ngày 15/06/2022

-         Công tác lắp đặt cửa phòng ngủ, cửa wc, cửa sổ, vách kính hoàn thành 30/04/2022

-         Công tác lắp đặt nội thất (Tủ bếp, TBVS, sàn gỗ) hoàn thành vào 31/05/2022

-         Công tác khác hoàn thành vào ngày 15/06/2022

-         Nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng vào ngày 30/06/2022

·         Khu II (Khu Nhà ở Xã Hội):

-         Công tác trần thạch cao hoàn thành vào 15/05/2022

-         Công tác sơn nước hoàn thành vào 31/05/2022

-         Công tác lắp đặt cửa đi chính căn hộ, cửa thép hoàn thành vào 15/05/2022

-         Công tác MEP, PCCC hoàn thành vào ngày 31/05/2022.

-         Nghiệm thu PCCC vào ngày 15/06/2022.

-         Công tác ốp lát hoàn thành vào ngày 30/06/2022

-         Công tác lắp đặt cửa phòng ngủ, cửa wc, cửa sổ, vách kính hoàn thành 30/07/2022

-         Công tác lắp đặt nội thất (Tủ bếp, TBVS) hoàn thành vào 15/8/2022.

-         Công tác khác hoàn thành vào ngày 30/08/2022.

Nghiệm thu, quyết toán đưa công trình vào sử dụng vào ngày 30/09/2022.

Tin tức liên quan