THÔNG CÁO BÁO CHÍ LẦN 3 VỀ VIỆC CHƯA MỞ BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THE WESTERN CAPITAL

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG PHÚC TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG VỀ VIỆC
"CHƯA MỞ BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI VẠN GIA PHÚC"

 

Tin tức liên quan