THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG VÀ DỰ KIẾN BÀN GIAO NHÀ TRƯỚC 20/01/2022 TẠI DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL

Tin tức liên quan