THÔNG BÁO THỜI GIAN DỰ KIẾN BÀN GIAO 32 CĂN TM BLOCK A2 - NOXH TẠI DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL QUẬN 6

Tin tức liên quan