THÔNG BÁO - THAY ĐỔI SỐ TÀI KHOẢN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Hoàng Phúc xin thông báo thay đổi số tài khoản mới của Chủ đầu tư tại một số Ngân hàng cụ thể như sau:

 

Tin tức liên quan