THÔNG BÁO GIA HẠN CHƯƠNG TRÌNH “THANH TOÁN LIỀN TAY – RƯỚC NGAY XE XỊN”

THÔNG BÁO GIA HẠN

CHƯƠNG TRÌNH “THANH TOÁN LIỀN TAY – RƯỚC NGAY XE XỊN”

TẠI DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL

 

Kính gởi: Toàn thể Quý Khách hàng

Nhằm tạo điều kiện cho một số Quý Khách hàng chưa chuẩn bị kịp tài chính để tham gia Chương trình “Thanh toán liền tay – Rước ngay xe xịn” tại Dự án The Western Capital vừa qua, nay, Chủ đầu tư thông báo về việc gia hạn Chương trình “Thanh toán liền tay – Rước ngay xe xịn”:

Tin tức liên quan