LỄ CẤT NÓC BLOCK B3 - DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL

         Sáng ngày 25/04/2019, Công ty TNHH Quản lý Bất Động Sản Hoàng Phúc và Công ty CP Xây Dựng Hạ Tầng Nam Thành đã tổ chức Lễ cất nóc Block B3 của Dự án The Western Capital, đánh dấu hoàn thành việc thi công phần thô và đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện Block B3 của Dự Án.

Hình 1 -  Phối cảnh toàn bộ dự án The Western Capital

Hình 2: Tiết mục múa lân khai mạc Lễ Cất nóc Block B3 của Dự án

Hình 3: Đại diện Chủ đầu tư - Ban Quản lý Dự án - Nhà thầu thắp nhang cúng lễ cất nóc

Hình 4: Đại diện Chủ Đầu tư cùng các đơn vị chụp hình kỷ niệm 

Hình 5: Đại diện Chủ Đầu tư cùng các đơn vị chụp hình kỷ niệm

Hình 6: Đại diện Chủ Đầu tư cùng các đơn vị chụp hình kỷ niệm 

Hình 7 - Các kỹ sư an toàn - thi công tại dự án The Western Capital

Hình 8 - Đơn vị tư vấn Giám sát - Apave Châu Á Thái Bình Dương  chụp hình lưu niệm 

Hình 9: Các kỹ sư an toàn - thi công tại công trường The Western Capital 

Hình 10 - Ban Giám đốc công ty cùng Cán bộ nhân viên Quản lý Dự án The Western Capital

Sự kiện cất nóc Block B3 là mốc son quan trọng của Dự án The Western Capital, là động lực để Chủ Đầu tư và Đơn vị Thi công, đơn vị Tư vấn Giám Sát quyết tâm tập trung cao độ cho phần thi công Block B1, B2 và A1, A2 cũng như công tác hoàn thiện và các công tác khác để đưa Dự án về đích chất lượng, an toàn, đúng tiến độ. 

Tin tức liên quan