HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ CĂN HỘ THE WESTERN CAPITAL T6/2018

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THI CÔNG THỰC TẾ TẠI DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL T6/2018

 

 

 

TIẾN ĐỘ ĐÃ THI CÔNG ĐẾN TẦNG 8F

 

Ban Quản lý Dự án

Công ty TNHH Quản lý BĐS Hoàng Phúc

Tin tức liên quan