DỰ THẢO PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN GIA HẠN THỜI GIAN BÀN GIAO CĂN HỘ TẠI DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL

Kính gửi Quý khách hàng

Công ty Hoàng Phúc xin gửi tới Quý khách hàng Dự thảo Phụ lục Hợp đồng mua bán gia hạn thời gian bàn giao căn hộ tại Dự án để các bên cùng thảo luận và thống nhất. Trường hợp Quý khách hàng có ý kiến điều chỉnh, bổ sung về nội dung dự thảo PLHĐMB nêu trên xin vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ khách hàng theo số điện thoại: 028.6290.3015 - 028.6290.3016 để được hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc với đại diện Ban Giám Đốc Công ty Hoàng Phúc.

Trân trọng.

Tin tức liên quan