CẬP NHẬT VĂN BẢN XIN RÚT TOÀN BỘ KIẾN NGHỊ XIN ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU QUY HOẠCH TẠI DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG PHÚC XIN CẬP NHẬT ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG VĂN BẢN VỀ VIỆC RÚT TOÀN BỘ KIẾN NGHỊ XIN ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU QUY HOẠCH VỀ HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MẬT ĐỘ XÂY DƯNG TẠI KHU II - KHU NHÀ Ở XÃ HỘI, CHI TIẾT NHƯ SAU: 

Tin tức liên quan