CẬP NHẬT THÔNG TIN BUỔI GẶP GỠ ĐỐI THOẠI VỚI NHÓM ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG NGÀY 16/12/2020

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG PHÚC XIN CẬP NHẬT ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIỮA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NHÓM ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG VÀO NGÀY16/12/2020, CHI TIẾT NHƯ SAU:

Tin tức liên quan